Vi utfører
Stikking på byggeprosjekter i alle størrelser
Veg- og anleggsstikking
Terrengmodeller
Dronekartlegging
Dronefilm
Grunnlagsmålinger
3D-modeller
Tunnelkontroll
Data til maskinstyring
Dokumentasjon og som bygget målinger
Geometrisk kontroll
Mengdeberegninger
Målebrev
Prosjektering av hus- og hytter i terrenget
Profiler og situasjonsplaner
Setningsmålinger/presisjonsnivellement
Deformasjonsmålinger
Kartforretninger/eiendomsmålinger
Ledningskart
Adresse

BANGS OPPMÅLING AS
Hamarvegen 11
2613 Lillehammer
Kontakt

Tlf: 41181178
post@bangs.no
www.bangs.no
Org.nr: 831292652
Sosial Media

Facebook

Geomatikk er vår spesialitet!


Vi gjennomfører alle typer oppdrag og vet når presisjon teller.